Kontakt
GPI - Kielce
Bezpłatna infolinia: 800-100-100

Godziny pracy:
pn. - pt.: od 8.00 do 18.00
soboty: od 10.00 do 14.00

więcej »


LPI Sandomierz

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.00-17.00,
wt. - pt.: 7.00-15.00

więcej »


LPI Busko-Zdrój

Godziny pracy:
poniedziałek 7.30-17.30,
wt.-pt. 7.30-15.30

więcej »

 

 

 

O nas

 

STANDARDY DZIAŁANIA PUNKTÓW

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z Urzędami Marszałkowskimi tworzy sieć Punktów Informacyjnych w całym kraju. Dążymy do zapewnienia jak najwyższej jakości pracy konsultantów, dlatego przyjęliśmy wspólne standardy udzielania informacji.

 

Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie:

    • punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej.
    • termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu zapytania.

WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PUNKTY INFORMACYJNE SĄ NIEODPŁATNE!

 

USŁUGI INFORMACYJNE:

 

·        diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu poprzez: kontakt bezpośredni, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta (usługa kierowana w szczególności do osób niepełnosprawnych);

·         przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywani wniosków/projektów;

·         przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

·         organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

·         organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;

·        organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych – dyżurów konsultacyjnych w gminach naszego regionu;

·         informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;

·         informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

USŁUGI PROMOCYJNE:

Projekt "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

·         udział w festynach i innych imprezach plenerowych;

·         dystrybucja bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych.

 

spartanol cena
Prawdziwa sylwetka już teraz!
kulnaro.pl/spartanol-opinie/

Informacje udzielane przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych Informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci.

 

Aktualne informacje na temat wydarzeń organizowanych przez siec PIFE znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Perle Bleue
Młoda gładka cera!
http://www.zielonysklep.eu/perle-bleue-odmladzajace-serum/

 

 

 

Projekt "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013"

Punkty działają w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013". Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności i Umowy Partnerstwa.

 

Sieć Punktów ma strukturę:

  • Centralny Punkt Informacyjny w Warszawie.
  • 13 Głównych Punktów Informacyjnych.
  • kilkadziesiąt Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie, z którymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało odpowiednie Umowy.

 

Finansowanie.

Copyright 2011 - 2017 GPI Kielce. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Arena Internet